Home
Welkom Welkom
Wijze Vrouw Wijze Vrouw
Wijze Vrouwen Cirkel 50+ Wijze Vrouwen Cirkel 50+
Waarom een Wijze Vrouwen Cirkel Waarom een Wijze Vrouwen Cirkel
Instapcursus Instapcursus
Praktische informatie Praktische informatie
Wijze Vrouwen Cirkel Noord Wijze Vrouwen Cirkel Noord
Individuele begeleiding Individuele begeleiding
Wie ben ik Wie ben ik
   
Waarom een Wijze Vrouwen Cirkel

                                   

1. Voor onszelf, omdat het leuk is met vrouwen onder elkaar te zijn en een warm bad van vrouwenenergie ons goed doet.

       
2. Voor 't geheel, als bijdrage aan de ontwikkeling van vrouwelijke kwaliteiten in de samenleving.

 

Onze tijd en onze cultuur worden in sterke mate gedomineerd door mannelijke waarden, zoals: macht, concurrentie, snelheid, naar buiten gerichtheid, efficiency enz.
Vrouwelijke waarden als: aandacht, stilte, innerlijke kracht, mededogen, tijd hebben voor elkaar enz. worden wegbezuinigd in de strijd om economisch gewin.

Waar dit ver doorgevoerde winstbejag toe leidt wordt steeds duidelijker. In deze samenleving hebben we op materieel gebied welvaart, maar naar de ziel verkeren we in een woestijn.

 

Als vrouwen leven we al zo lang in een mannelijke wereld dat we de voedende kwaliteiten van het vrouwelijke zijn vergeten. We zijn zodanig gewend ons aan te passen aan deze manier van leven en streven, van naar buiten gericht zijn en een plaats te veroveren in een samenleving die het vrouwelijke vijandig gezind is, dat ons zelfbeeld pijnlijk verwrongen is. We kijken in  de verkeerde spiegel.

 

Uiteindelijk ligt onze kwaliteit niet in het veroveren van de wereld, maar in het haar ontvangen in onze liefde. De wereld op haar beurt snakt hiernaar.

 

De bedoeling van Wijze Vrouwen Cirkels is niet ons afzetten tegen wie of wat dan ook, en zeker ook niet tegen mannen. Het gaat niet om actie naar buiten toe en niet om slachtofferschap, maar om van binnenuit het vrouwelijke te herwaarderen en te eren, om vrouwelijk zelfbewustzijn.  

Naar mijn overtuiging hebben wij vrouwen elkaar nodig om ons onze eigen rijkdom te herinneren en in vreugde toe te eigenen.

 

 

 

Powered by Etomite CMS.